Hoppa till innehåll

Barnskötare kombination GRNSVA, Klassrum

Barn- och fritid

Klassrum, dag, 2000 poäng

Barnskötare kombination GRNSVA, Klassrum

Arbetsuppgifter

Du kommer att delta i lekar och aktiviteter då det är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna. Du hjälper barnen vid måltider och sovstunder. På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen, att utforska naturen och lekparken är viktigt för barnens fysiska utveckling. I förskolan får barnen tillsammans med barnskötaren möjlighet att utveckla sin fantasi genom att måla, spela spel tillsammans eller arbeta skapande. Rytmik och musik är också viktiga inslag i förskolan. Barnskötaren ser till så att alla barn får uppmärksamhet, att alla får vara med och leka samt att inget barn kommer till skada. Du kommer att ha daglig kontakt med föräldrar och vårdnadshavare.
Barnskötare arbetar oftast dagtid. Vissa kommuner erbjuder barnomsorg även på kvällar och helger, vilket då påverkar barnskötarens arbetstider. Barnskötare arbetar på förskolor, skolor och fritidshem.

Förmågor

Förmågor som kan vara bra att ha som barnskötare är att vara uppmärksam, kunna ta ansvar samt att ha en bra kommunikativ förmåga eftersom det är viktigt att kunna prata med både barn och föräldrar så att alla förstår.

Framtidsutsikter på arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen tar fram prognoser för arbetsmarknadens behov. Klicka på länken för att se Arbetsförmedlingens prognos för barnskötare. Länk: Barnskötare

Praktik

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under dessa perioder får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Praktiken motsvarar minst 15% av din utbildning och du har en utsedd handledare på varje praktikplats. Du behöver uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret i samband med APL, beställ i god tid från www.polisen.se
 
När du är ute på en arbetsplats följer du handledarens schema vilket kan innebära tidiga morgnar, sena kvällar och helger.

Praktisk information om utbildningen

Utbildningens upplägg är att yrkesutbildningen och svenska som andraspråk grundläggande kombineras. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Du ansöker själv om studiemedel på CSNs hemsida. Studierna bedrivs på heltid i klassrum och du behöver vara beredd på att lägga ned tid på dina studier. Dator och god datorvana krävs. Kostnad för kurslitteratur kan tillkomma.

Har du erfarenhet av yrkesområdet sedan tidigare?

Beskriv utförligt hur många års erfarenhet du har och eventuella ansvarsområden inom yrket när du gör din ansökan om yrkesutbildningen. Detta kan ligga till grund för en validering av dina kunskaper.

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i SFI kurs D eller motsvarande kunskaper

Den som har ett betyg i någon delkurs i grundläggande svenska kan inte söka en kombinationsutbildning med grundläggande svenska.
 

Ämnes-/kursplan

BFXAFR

Anmälningskod

BFXAFR-KD

Skolform

Gymnasial utbildning

Jämför skolor

Jämför skolor

Kurser (17 st)

 • Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 2 (GRNSVAB)
 • Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3 (GRNSVAC)
 • Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 4 (GRNSVAD)
 • Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0)
 • Hälsopedagogik (HALHAL0)
 • Orienteringskurs studie- och yrkesval (KGYORI11AKU)
 • Orienteringskurs kursintroduktion (KGYORI11CKU)
 • Barns lärande och växande (PEDBAS0)
 • Kommunikation (PEDKOU0)
 • Lärande och utveckling (PEDLÄR0)
 • Människors miljöer (PEDMÄI0)
 • Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0)
 • Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0)
 • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0)
 • Skapande verksamhet (PEGSKP0)
 • Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0)
 • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01)

2 Kursstarter

 1. Kursstart 5049116

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Studietakt

  Beskrivning

  Kostnader           Kurslitteratur

  Schema              Heltid. Lektionerna är förlagda måndag-fredag. Detaljerade schematider meddelas i samband med studiestart. Observera att schemaändringar kan ske.

  Övrigt                 Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.
                             
  Studieuppehåll   Sommaruppehåll 2025 v.25-v.29, sommaruppehåll 2026 v.27-v.31

  Kontaktuppgifter:

  Adress                  Kistagången 16A, plan 6
  Postnr +Ort          164 40 Kista
  Telefon nr.            010 17 17 780
  E-post                  admin@sigmaacademy.se

 2. Kursstart 5049127

  Kursstart
  Ansökan stänger
  Kurslängd
  Slutdatum
  Studietakt

  Beskrivning

  Kostnader           Kurslitteratur

  Schema              Heltid. Lektionerna är förlagda måndag-fredag. Detaljerade schematider meddelas i samband med studiestart. Observera att schemaändringar kan ske.

  Övrigt                 Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN.
                             
  Studieuppehåll   Sommaruppehåll 2025 v.25-v.29, sommaruppehåll 2026 v.27-v.31

  Kontaktuppgifter:

  Adress                  Kistagången 16A, plan 6
  Postnr +Ort          164 40 Kista
  Telefon nr.            010 17 17 780
  E-post                  admin@sigmaacademy.se