Application form for Sfi courses

Personal information

Hjälp

If you want, you can add a phonenumber to a next of kin (relative) that we can reach in a case of emergency.

Languages (mandatory)

Hjälp

If you have several native languages and other languages enter them below.
Reason for immigration (mandatory)

Hjälp

Why did you move to Sweden?

Educational background from your home country (mandatory)
State the number of years for your educational background from your home county

Hjälp

What is your highest education that you have completed in your home contry?

University education

Hjälp

Do you have an university education from you home country? Then choose appropiate field.
Former level of studies in Swedish for immigrants (mandatory)

Hjälp

Which is your most recent level in Swedish for immigrants (SFI) that you have studied before?

Latest year for studies in Swedish for immigrants

Hjälp

Which is the latest year that you where in studies in Swedish for immigrants (SFI)? Choose a year only if you have studied SFI. State year in format YYYY, for example 2006.

Reason for studies (mandatory)

Hjälp

Why do you want to study Swedish for immigrants (SFI)?

Professional experience in your home country (mandatory)

Hjälp

What was your main professional experience in your home country?

Current occupation (mandatory)

Hjälp

What is your current occupation?

Current employment (mandatory)

Hjälp

What is your current employment? If your are not workning, choose "Not working"

Desired form of studies (mandatory)

Hjälp

When do you want to study?

Hjälp

At which school and place would you prefer to study? For more information about the schools, click the link down below.
Additions and comments

Hjälp

Do you have more information you wish to add to your application, add then here.

Certify information and send application (mandatory)

Choose your language

Hjälp

Welcome to apply for Swedish for Immigrants (SFI) in Sollentuna
Fill in the registration form to the left and submit it by pressing the "Send” button (skicka anmälan). Within two weeks you will be contacted by the school you chose and they will give you further instructions as to when to begin and so on.

If you are a resident in another municipality and want to study SFI in Sollentuna, you need to fill in this application form. Then you take the application form to the Adult Education Centre in your municipality for decision. If your municipality approves that you can study SFI in Sollentuna, the school you chose will contact you when to start.

Information on the processing of personal data

De uppgifter du lämnar i din ansökan (personnummer, namn och kontaktinformation) registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna identifiera dig och behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar. Vuxenutbildningen behandlar dina uppgifter under den tid du är engagerad i våra verksamheter, därefter raderas de uppgifter som enligt lag kan tas bort inom fem år efter att du avslutat ditt engagemang hos oss.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade eller i vissa fall, raderade.
 

Personuppgiftsombud

Vuxenutbildningen i din kommun kan ha ett personuppgiftsombud, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med personuppgiftsombudet, ska du använda adressen längst ner på sidan.

Mer information gällande Dataskyddsförodningen (extern länk).
Alvis logo Alvis från Gotit