Information

Svenskundervisning för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Du får också lära dig om det svenska samhället, arbetslivet och svensk kultur.

Rätt till sfi-studier inom vuxenutbildningen i Sollentuna kommun har du:
Från och med 1 juli det år du fyller 16 år.
Om du är folkbokförd i Sollentuna kommun.
Om du saknar grundläggande kunskaper i svenska.
Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier) samt vara bosatt i Sollentuna. Ta med pass (för att visa medborgarskap).

Studieekonomi
Du får inget studiestöd från CSN för sfi-studier. Du som är nyanmäld flykting kan få läsa sfi med introduktionsersättning. Du som får annan ekonomisk ersättning från till exempel socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller a-kassan, måste prata med din handläggare innan du börjar studera.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit