Välkommen till Kunskapsparkens webbansökan

Till dig som är elev i Sollentuna kommuns vuxenutbildning
 
Vuxenutbildningens undervisning genomförs
på distans från och med onsdag 18 mars 2020.

Folkhälsomyndigheten har gått ut med en stark rekommendation att all vuxenutbildning i hela landet ska genomföras på distans. Detta med anledning av Coronaviruset. Sollentuna kommun har därför uppmanat alla skolor att erbjuda undervisning på distans från och med 18 mars tills vidare.
Information om hur undervisningen ska genomföras kommer du att få via din skola.

Om du har frågor kan du kontakta din skola eller oss på Kunskapsparken Vuxenutbildningen i Sollentuna.
Mer information finns på vår hemsida https://www.sollentuna.se/kunskapsparken/
 
Vänliga hälsningar
Anita Simak
Rektor för Kunskapsparken Sollentuna Vuxenutbildning
 

Det är viktigt att du söker i tid eftersom vi inte tar emot sena ansökningar.

Gymnasiekurser hösten 2020Kursstart 29 juniSista ansökningsdag: 3 maj 2020 Kursstart 3 augustiSista ansökningsdag: 7 juni 2020 Kursstart 7 septemberSista ansökningsdag: 12 juli 2020 Kursstart 12 oktoberSista ansökningsdag: 16 augusti 2020 Kursstart 16 novemberSista ansökningsdag: 20 september 2020
Grundläggande kurser 2020
Kursstart 25 majSista ansökningsdag: 3 maj 2020 Kursstart 29 juniSista ansökningsdag: 7 juni 2020 Kursstart 3 augustiSista ansökningsdag: 12 juli 2020 Kursstart 7 septemberSista ansökningsdag: 16 augusti 2020 Kursstart 12 oktoberSista ansökningsdag: 20 september 2020 Kursstart 16 novemberSista ansökningsdag: 25 oktober 2020
Om du vill jämföra skolornas kvalitet och betygsstatistik, kan du klicka på "Jämför skola" när du är inne i kurskatalogen. Jämför skola hittar du under varje kurs i kurskatalogen.

Vi erbjuder även lärlingsutbildningar

Så här gör du en ansökan:
1. Skapa först ett studerande konto, det gör du under rubriken ”Skapa konto” Du behöver bara skapa ett konto första gången du söker.

2. Logga in och följ instruktionerna. Skriv personnummer utan bindestreck ååmmddxxxx.

3. Ansökan görs i 4 steg. Vissa uppgifter i ansökan och studieplanen är obligatoriska och behöver fyllas i och sparas för att du ska kunna gå vidare med ansökan.

4. Under rubriken ”Ansökningar” kan du följa vad som händer med din ansökan.

ANSÖKAN YRKESFÖRARE, Regionala kurspaket
Yrkesförare persontransport, 500 poäng (Bussförare)
Yrkesförare godstransport 1, 600 poäng (Lastbilsförare C)
Yrkesförare godstransport 2, 800 poäng (Lastbilsförare CE)

Sökande till:
Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium STFG
Yrkesplugget
Yrkesakademin
Ansök här: https://kcno.alvis.gotit.se/student/

eller:
Kom till Drop-in hos Kunskapsparken för mer information
Öppettider, se:
http://www.kunskapsparken.se

Bifoga dina betyg till din ansökan!
Kom ihåg att alltid bifoga dina betyg. Dessa kan du ladda upp i samband med att du gör din webbansökan. Du kan även skicka eller lämna in dina betyg till Kunskapsparken.Senast 7 dagar efter att du har gjort din ansökan behöver betygen vara oss tillhanda. Bifogas inte dina betyg kan du inte bli antagen. Om du väljer att skicka in betygen ska de skickas till adressen nedan.

Utländska betyg
Om du har utländska gymnasiebetyg eller en universitetsutbildning kan Universitets- och högskolerådet (UHR) göra en bedömning om din utländska utbildning motsvarar en svensk utbildning.

Orienteringskurser i matematik
För dig som har läst någon av de ”gamla” kurserna i matematik (A-E eller Åk 9) eller byter matematikspår och t.ex. vill läsa Ma 2c efter Ma 1b finns det orienteringskurser. Dessa läses parallellt med den ordinarie kursen i matematik. Läs mer om orienteringskurserna i kurskatalogen.
 
Länksamling
Kort informationsfilm om de nya kurserna i matematik
Övergångsbestämmelser om slutbetyg
Nya kurser och ämnesplaner
Bedömningshandboken - information om hur betygen värderas
Antagning.se - info om anmälan och behörighet till högskolor och universitet
Yrkeshögskolan - 1-3 år långa eftergymnasiala yrkesutbildningar
 

 
 

Logga in med ditt studerandekonto

Har du inget studerandekonto?

För att du ska kunna göra en ansökan måste du skapa ett studerandekonto. När du har det kan du logga in, skapa och skicka din ansökan.

SFI-anmälan / Application for Sfi courses

Nyheter

  • Antagningsbesked

    2016-06-15

    Antagningsbeskedet för dina sökta kurser skickas ut av skolan som du har sökt till ca 2 veckor innan kursstarten. Ta kontakt med respektive anordnare om du har frågor kring din antagning.

Information

Slutbetyg
Slutbetyg har ersatts av gymnasieexamen. Enligt särskilda övergångsregler får slutbetyg utfärdas till och med den 1 juli 2020. Förändringarna omfattar inte dig som redan har ett slutbetyg. Kontakta studievägledningen för mer information och minst en månad innan du vill få ett slutbetyg utfärdat.

Slutbetyg för den som tidigare fått slutbetyg från ett reducerat program
Du som har fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program efter den 1 januari 2010 kan få ett nytt slutbetyg utfärdat men då den 1 juli 2020 som senast. Detta gäller om övriga villkor som ställs för ett slutbetyg är uppfyllda. För dig som har fått ett slutbetyg från ett reducerat nationellt program efter den 1 januari 2010 kan alternativt en gymnasieexamen utfärdas. Detta gäller om övriga villkor som ställs för en examen är uppfyllda.

Betygsbeställning
Om du har ett studerandekonto och loggar in kan du beställa dina betyg under fliken "Beställningar" längst upp på sidan. Betygen skickas hem till dig per post.

Betyg i förtid
"Stressbetyg" anmäls till den skola du studerar på. Dessutom behöver du i GOD TID även meddela Kunskapsparkens administration att du vill göra en beställning av betyg.

CSN (Centrala studiestödsnämnden)
Om du vill du ansöka om studiestöd gör du det på CSN:s webbplats. Har du problem med CSN och ditt ärende inte går att lösa direkt med CSN kan du i första hand kontakta den skola som du studerar på och Kunskapsparken i andra hand.
Alvis logo Alvis från Gotit