FAQ - Frågor och svar

Får jag läsa om kurser för att höja godkända betyg?

Nej, du får inte läsa om en kurs som du redan har ett godkänt betyg i för att höja betyget. För dig som redan har kunskaper i en kurs eller vill höja godkända betyg anordnas prövningar. Avgiften för prövning är 500kr/kurs. Har du fått ett F i betyg från kommunal vuxenutbildning är prövningen kostnadsfri. Avgiften betalas direkt till den skola där du vill göra prövningen. Kontakta någon av våra skolor för mer information och anmälan. På Skolverkets webbplats kan du du läsa mer om kursmål och betygskriterier för samtliga kurser.

Hur mycket behöver jag läsa för att få heltidsstudier?

Det beror på hur många poäng dina kurser omfattar och under hur många veckor du kommer att studera. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakten (omfattningen av studierna) enligt följande:

Studietakt:
100% - 20 poäng/vecka
75%   - 15-19 poäng/vecka
50%   - 10-14 poäng/vecka
25%   - 5-9 poäng/vecka

Kan jag ansöka efter sista ansökningsdag?

Nej, du kan inte ansöka efter sista ansökningsdag och det finns inga reservplatser. Efter sista ansökningsdag är du välkommen att söka kurser med ett senare startdatum. För gymnasiala kurser är sista ansökningsdag 8 veckor före kursstart och för grundläggande kurser är sista ansökningsdag 3 veckor före kursstart.

Kan jag göra andrahandsval av kurser och kurspaket?

Ja, du kan göra andrahandsval genom att rangordna dina val. Du placerar den kurs eller det kurspaket som du helst vill gå överst i din ansökan och det du väljer i andra hand därefter och så vidare.

Kan jag läsa i Sollentuna om jag bor i en annan kommun?

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Sollentuna och vill läsa kurser via Kunskapsparken i Sollentuna ska du skriva ut och skicka din ansökan direkt till vuxenutbildningen i din hemkommun som måste godkänna kurserna du sökt.

Kostar det något att studera via Kunskapsparken i Sollentuna?

All undervisning inom kommunal vuxenutbildning är avgiftsfri. Kurslitteratur som används i undervisningen och kopieringsavgift bekostar du dock själv.

Vem får studera inom Vuxenutbildningen?

• Du som är folkbokförd i Sollentuna.
• Du som fyller 20 år under året får börja studera fr.o.m. den 1 juli.
• Du som är under 20 år och har slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis.
• Du som har annat modersmål än svenska måste ha godkänd sfi (kurs D) eller motsvarande kunskaper i svenska språket.

Vem kan studera på gymnasial nivå inom Vuxenutbildningen?

För att vara behörig till kurser på gymnasial nivå ska du dels sakna de kunskaper kursen ska ge och dels ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Detta innebär att du inte får läsa kurser som du redan har godkända betyg i och att du måste ha tillräckliga förkunskaper.

Är det säkert att jag får en plats?

På gymnasial nivå finns det ingen platsgaranti. Om det är fler sökande än det finns ekonomiska resurser för görs ett urval. De med kort tidigare utbildning har företräde framför de med längre utbildning.
Här får du svar på några av de vanligaste frågorna.
Alvis logo Alvis från Gotit